Posts Tagged kamila biedrzycka osica

Telewizja hybrydowa w praktyce

Gwałtowny rozwój internetu, jaki dokonuje się w ostatnich latach, sprawia, że zupełnie zmienia się świat rozrywki i informacji, jaki znamy i jaki ukształtował się w trakcie dominacji telewizji na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Przedtem wszystko było jasne i ustalone, jak przebiega. W telewizji było kilka programów, o określonych godzinach były programy informacyjne. W określone dni […]